Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc