Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  6.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T5 08/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 09/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc