Thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

82%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

80%

T3 30/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.85 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

7.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc