Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:48 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:47 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

5.182 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc