Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

24°/12°

temperature
Sáng/tối

7°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

10°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

bầu trời quang đãng

10°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.42 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương