Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

39°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương