Thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

88%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.02 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

85%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.358 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương