Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:56 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:56

Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

5.78

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương