Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:21 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:25 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:26 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:26 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:26 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:27 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:27 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:28 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:28 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:29 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:29 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:18

Thấp/Cao

19°

/

32°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

11.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương