Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:50
T4 04/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.3%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.6%
 • Lượng mưa
  3.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Khương - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Khương

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Khương