Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng