Thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

59%

T5 23/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.65

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

61%

T6 24/03
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng