Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:35 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:40

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng