Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:07
T7 01/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  3.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:07
CN 02/04
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.1%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/18:07
T2 03/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/18:08
T3 04/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

4.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng