Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.1%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:47
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.6%
 • Lượng mưa
  2.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T4 27/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:45
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  5.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  11.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

4.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng