Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

22°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:07

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng