Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

1.56

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lãng