Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.3%
 • Lượng mưa
  7.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.1%
 • Lượng mưa
  5.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương