Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.4%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
T7 25/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
CN 26/03
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T2 27/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.6%
 • Lượng mưa
  5.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.6°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T3 28/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.1%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương