Thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

84%

T7 13/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.76

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

97%

CN 14/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.82

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.28

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

35°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương