Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:05

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương