Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
6.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
6.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mưa vừa

19°

mưa vừa

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.61 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương