Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương