Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây cụm

19°

mây cụm

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương