Thời tiết Biển Hòn Lao - Khánh Hòa

mây cụm

27.1°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
Thấp/Cao

22.5°

/

28.4°

Độ ẩm tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
Độ ẩm

89.5%

Tầm nhìn tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
Điểm ngưng

25.6°

Tia UV tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Biển Hòn Lao - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
27.2° / 31.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
23.6° / 25.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
23.9° / 24.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Lao - Khánh Hòa
27.9° / 30.8°

Thời tiết Biển Hòn Lao - Khánh Hòa theo giờ

5:00 pm

27.8° / 30.8°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

6:00 pm

27.7° / 31.4°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

7:00 pm

27.9° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

9:00 pm

26.7° / 27.8°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

10:00 pm

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

11:00 pm

24.6° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

12:00 am

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

1:00 am

24.9° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

2:00 am

24.3° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

3:00 am

24.7° / 24.8°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

4:00 am

24.9° / 25.4°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.2° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 30.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30.4°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.8° / 31.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.6° / 31.9°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 31.5°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.2° / 31.8°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.5° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.6° / 30.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.8° / 26.6°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.4° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.6° / 25.3°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

4:00 am

24.8° / 25.7°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

5:00 am

25° / 24.7°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

6:00 am

24.2° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

7:00 am

25.6° / 25.9°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 am

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

9:00 am

28.5° / 31.6°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

28.1° / 32.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 32.5°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

12:00 pm

29.3° / 32.5°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

1:00 pm

29.6° / 32.5°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

2:00 pm

28.5° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31.1°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 27.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Hòn Lao - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Lao - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Lao - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Hòn Lao - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

237.69

NH3

1.46

NO

0

NO2

2.26

O3

69.58

PM10

7.04

PM2.5

6.27

SO2

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hòn Lao