Thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa

mây cụm

27.9°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Thấp/Cao

22.6°

/

29°

Độ ẩm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Độ ẩm

89.6%

Tầm nhìn tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Điểm ngưng

25.8°

Tia UV tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
27.5° / 31.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
23.8° / 25.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
23.6° / 24.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
27.9° / 30.9°

Thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa theo giờ

5:00 pm

27.6° / 30.2°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

6:00 pm

27.4° / 31.7°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

7:00 pm

27.7° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 27.7°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

10:00 pm

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

11:00 pm

24.2° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

2:00 am

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

3:00 am

24.7° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

4:00 am

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

5:00 am

24.9° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 30.2°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.4° / 31.3°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.1° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

27.6° / 31.6°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.3° / 31.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.6° / 31.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.6° / 27.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.5° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.3° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.5°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

4:00 am

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

5:00 am

24.4° / 24.8°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

6:00 am

24° / 24.7°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

7:00 am

25.4° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 am

26.1° / 26.5°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

9:00 am

28.5° / 31.5°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

28.3° / 32.8°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.4° / 32.4°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

12:00 pm

29.8° / 32.1°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

1:00 pm

29.8° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

2:00 pm

28.9° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.3° / 31.2°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

237.29

NH3

1.36

NO

0

NO2

2.36

O3

69.98

PM10

6.74

PM2.5

6.07

SO2

1.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vịnh Ninh Vân