Thời tiết Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa

mây đen u ám

27.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
Thấp/Cao

22°

/

28.1°

Độ ẩm tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
Gió

3.14 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
Điểm ngưng

25.8°

Tia UV tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
28° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
24.2° / 26.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
23.6° / 24.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa
27° / 27.1°

Thời tiết Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa theo giờ

7:00 pm

27.1° / 27.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.6° / 31.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 27.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

9:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

11:00 am

27.1° / 27.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 pm

26.6° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.7° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.6° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.5° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.6° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.3° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 25.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 27.2°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.3° / 31.6°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.8° / 32.6°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.5° / 32.2°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.8° / 32.4°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.6° / 31.2°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.1° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.7° / 30.6°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.1° / 30.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 27.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Hòn Chồng - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

300.91

NH3

2.62

NO

0

NO2

3.41

O3

51.78

PM10

9.38

PM2.5

7.19

SO2

1.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hòn Chồng