Thời tiết Biển Dốc Lết - Khánh Hòa

mây rải rác

27.8°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
Thấp/Cao

22°

/

28.6°

Độ ẩm tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
Độ ẩm

90.1%

Tầm nhìn tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
Điểm ngưng

25.9°

Tia UV tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Biển Dốc Lết - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
27.5° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
24.7° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
23.9° / 24.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Dốc Lết - Khánh Hòa
27.6° / 31°

Thời tiết Biển Dốc Lết - Khánh Hòa theo giờ

6:00 pm

28° / 30.7°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

7:00 pm

28° / 31.1°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 pm

27.2° / 27.3°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

9:00 pm

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

10:00 pm

26.4° / 27.1°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

11:00 pm

26° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

9:00 am

27.6° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.1° / 30.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

11:00 am

27.9° / 27.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.9° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 27.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.5° / 26.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.4° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 25.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25.5°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.9° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 27.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.8° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.9° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.7° / 32.4°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 31.8°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31.1°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.4° / 30.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.3° / 30.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 27.1°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Dốc Lết - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Dốc Lết - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Dốc Lết - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Dốc Lết - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

247.2

NH3

2.02

NO

0

NO2

2.41

O3

67.23

PM10

6.6

PM2.5

6.48

SO2

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Dốc Lết