Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:00 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:00 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:00 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

sương mờ

25°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông