Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 39°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

55%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

4.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông