Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông