Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.1%
 • Lượng mưa
  3.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:00
T7 25/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.9%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:01
CN 26/03
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  6.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:01
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  2.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T3 28/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  6.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

giông bão và Mưa nhẹ

31°

giông bão và Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông