Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
39°

mây thưa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/39.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.8°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây cụm
38°

mây cụm

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.3°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.1%
 • Lượng mưa
  2.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  11.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.9%
 • Lượng mưa
  9.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông