Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:03 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:03 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:04 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:04 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:05 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:06 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:06 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:06 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:06 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:07 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:07 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:01

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.96 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông