Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đông - Huế 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đông