Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T4 27/09
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  98.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  6.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:50
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn