Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.5%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.7%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  0.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53
T7 11/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:54
CN 12/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:52

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.27

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn