Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:10 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:10 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

25°

/

42°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn