Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  7.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T2 06/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.6%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn