Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn