Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:50 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn