Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:10 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:10 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:10

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

4.48

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn