Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:10 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

39°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Sơn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:10

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Sơn