Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:41
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T4 04/10
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.8%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:38
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.8%
 • Lượng mưa
  3.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:41

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn