Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  24.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.2%
 • Lượng mưa
  4.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  10.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

sương mờ

25°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn