Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.9%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn