Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
6.88 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
7.57 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn