Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
7.24 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
8.39 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
8.39 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn