Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.3%
 • Lượng mưa
  1.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.3%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 3 ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.41

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn