Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

23°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
10.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn