Thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

80%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

73%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng