Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

63%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

8.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng