Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.6%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  2.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.3%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng