Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  42.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  4.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng