Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:18 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:18 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng