Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

26°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:10

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng