Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bảng - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bảng

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.83 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bảng