Thời tiết Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
Thấp/Cao

19.5°

/

26°

Độ ẩm tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
Độ ẩm

83.8%

Tầm nhìn tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
Gió

2.62 km/h

Điểm ngưng tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
Điểm ngưng

21.6°

Tia UV tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
UV

1.13

Nhiệt độ Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
25.6° / 26.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
19.1° / 21.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
22.6° / 22.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc
24.4° / 25.6°

Thời tiết Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc theo giờ

3:00 pm

24.5° / 25.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

24.1° / 25°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.4° / 24.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.5° / 23.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21.9° / 22.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.4° / 22°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

20.6° / 21°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 20.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

19.2° / 19.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

18.5° / 18.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

18.4° / 19°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 am

17.8° / 18°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 am

17.9° / 17°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

16.5° / 16.9°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

17° / 16.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

16.1° / 16.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

16.7° / 16.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

16.8° / 16.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 am

17° / 16.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

17.7° / 17.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

17.9° / 17°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.6° / 18.4°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.3° / 19°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

17.4° / 17.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

18° / 17.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

16.2° / 16.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

17° / 16.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

16.3° / 17°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

15° / 15.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

15.1° / 15.6°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

15.5° / 15.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

16° / 15.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

15.2° / 15.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

15.2° / 14.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

15° / 14.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

15.7° / 14.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

15.6° / 16°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

15.6° / 15.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

15.8° / 14.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

16° / 15.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

15.2° / 15.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

15.6° / 15.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

15.3° / 15.1°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 pm

15.5° / 15.1°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

16° / 15.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 pm

15° / 15.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc những ngày tới

Lượng mưa Xã Cô Ba - Huyện Bảo Lạc những ngày tới